Cookie- og privatlivspolitik

Er du i tvivl, kan du læse her

Ejeroplysninger

Denne hjemmeside udbydes af:

MShost ApSHerstedvang 7A, 2. th.
2620 Albertslund
CVR nr. 35527702

 

Vilkår for brug af websitet

1. Vilkår
Ved at få adgang til dette websted accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, alle gældende love og bestemmelser, og accepterer, at du er ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning i Danmark. Hvis du ikke er enig i nogen af disse vilkår, er det ikke tilladt for dig af adgang til dette websted. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af gældende copyright og varemærkeret.

2. Brug licens
Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (information eller software) på MShost ApS’ hjemmeside til personlig, ikke-kommerciel, midlertidig visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overdragelse af titel, og under denne licens må du ikke:

I. Ændre eller kopiere materialerne II. Brug materialerne til ethvert kommercielt formål eller til offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel) III. Forsøg på at dekompilere eller omvendt konstruere software, der findes på MShost ApS’ websted IV. Fjern ethvert ophavsret eller andre proprietære notater fra materialerne eller  V. Overfør materialerne til en anden person eller “spejl” materialerne på en anden server.

Denne licens opsiges automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger og kan opsiges af MShost ApS til enhver tid. Ved afslutningen af dit besøg på vores hjemmeside opsiges denne licens, og du skal du destruere alle downloadede materialer, du er i besiddelse af, uanset om det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse
Materialerne på MShost ApS’ hjemmeside leveres “som det er”. MShost ApS giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og afskriver og afviser alle andre garantier, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden krænkelse af rettigheder.

Derudover garanterer MShost ApS ikke, eller fremsætter nogen bemærkninger vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialet på vores hjemmeside eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på websteder, der er linket til vores hjemmeside.

4. Begrænsninger
MShost ApS eller vores leverandører er under ingen omstændigheder ansvarlige for eventuelle skader (herunder uden begrænsning skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af driftsafbrydelser) som følge af brugen eller manglende evne til at anvende materialerne på MShost ApS’ hjemmeside, selvom MShost ApS er blevet mundtligt eller skriftligt underrettet om muligheden for en sådan skade.

Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger på underforståede garantier eller ansvarsbegrænsninger for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger måske ikke for dig.

5. Nøjagtighed af materialer
Materialerne på MShost ApS’ hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. MShost ApS garanterer ikke, at materiale på vores hjemmeside er korrekt, fuldstændigt eller aktuelt. MShost ApS kan til enhver tid foretage ændringer i materialet på vores hjemmeside uden varsel. MShost ApS forpligter sig ikke til at opdatere materialerne.

6. Links
MShost ApS har ikke gennemgået alle de eksterne websteder vores hjemmeside linker til. Derfor er vi heller ikke ansvarlige for indholdet på et sådant websted. Brug af et sådant link på vores hjemmeside er derfor på brugerens egen risiko.

7. Vilkår for brugsændringer
MShost ApS kan til enhver tid uden forudgående varsel revidere disse brugsbetingelser på vores hjemmeside.Ved brugen af vores hjemmeside accepterer du at være bundet af den nuværende version af disse brugsbetingelser.

8. Lovvalg
Eventuelle krav vedrørende MShost ApS’ hjemmeside er underlagt lovgivningen i Danmark, uden hensyntagen til lovbestemmelser.

 

Privatlivspolitik

Dit privatliv er meget vigtigt for os!

Det er MShost ApS’ politik at respektere dit privatliv om enhver information, vi måtte indsamle, mens vi driver vores hjemmeside. Derfor har vi udviklet denne privatlivspolitik, så du kan forstå, hvordan vi indsamler, bruger, kommunikerer, afslører og ellers gør brug af personlige oplysninger.

Vi har beskrevet vores privatlivspolitik nedenfor.

I. Vi indsamler personlige oplysninger med lovlige og relevante midler, og i givet fald med den pågældende persons viden eller samtykke.
II. Før eller på det pågældende tidspunkt for indsamling af personlige oplysninger, vil vi identificere de formål, for hvilke der indsamles oplysninger.
III. Vi indsamler og bruger personlige oplysninger udelukkende til at opfylde de formål, der er angivet af os, og til andre hjælpeformål, medmindre vi opnår samtykke fra den pågældende person eller som krævet i loven.
IV. Personoplysninger skal være relevante for de formål, som de skal bruges til, og i det omfang det er nødvendigt for disse formål, skal være nøjagtige, fuldstændige og ajourførte.
V. Vi beskytter personlige oplysninger ved hjælp af den fornødne sikkerhed, der er relevant for de formål, som de skal bruges til, og i det omfang det er nødvendigt.

 

Cookiepolitik